וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

גביית שיקים חוזרים באמצעות עורך דין הוצאה לפועל

מוגש מטעם שופן חברת עורכי דין

10.8.2021 / 11:38

שיקים חוזרים היא תופעה נפוצה ולא אחת בעלי עסקים נאלצים להתמודד עם לקוחות אשר הפקידו בידם שיק ללא כיסוי.כיצד ניתן להתמודד עם שיק שחזר וכן באיזה אופן יוכל עורך דין לסייע לכם בגביית החוב?

אחד מאמצעי התשלום הנפוצים ביותר בעולם המסחר הוא שיקים. באמצעות שיקים, ניתן לפרוס את החוב למספר תשלומים כספיים וכן לספק ערובה לבעל העסק לפירעון החוב בתאריך מוסכם בין הצדדים.
היות ושיק אינו כרטיס אשראי, הרי שהגורם הבלעדי הערב לשיק הוא בעליו ובאחריותו לוודא כי שיק הנמשך מחשבונו יפרע בסופו של יום.

שיקים חוזרים היא תופעה נפוצה ולא אחת בעלי עסקים נאלצים להתמודד עם לקוחות אשר הפקידו בידם שיק ללא כיסוי. טיפול בשיק שחזר דורש ידע משפטי מקצועי וכן בקיאות בדיני הוצאה לפועל על כל המשתמע מכך. במאמר זה נבדוק כיצד ניתן להתמודד עם שיק שחזר וכן באיזה אופן יוכל עורך דין לסייע לכם בגביית החוב.

איש עסקים מביט במסמכים. freepik,
עורך דין הוצאה לפועל תפקידו לפשט את ההליך ולפעול בשם הלקוח מראשית ההליך ועד לגביית החוב/freepik

הגשת שיקים חוזרים לביצוע במסגרת הליכי הוצאה לפועל הלכה למעשה שלב אחר שלב מרגע המצאת האזהרה לחייב ועד למיצוי הליכי הגבייה כנגדו

עם קבלת אישור הבנק בדבר חזרת השיק, ניתן לפתוח כנגד החייב בהליכי הוצאה לפועל במטרה להביא לפירעון החוב. היות ומדובר בשיק החתום בחתימת החייב ונקוב בערך כספי מדויק, אין צורך בהגשת תביעה בבית המשפט וניתן לפתוח ישירות בהליך של בקשה לביצוע שטר בלשכת הוצאה לפועל. לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל שלבי הליך יהיו כדלקמן:

• לשכת הוצאה לפועל תמציא אזהרה לחייב כי עליו לשלם את חובו בפרק הזמן הנקוב בה ממועד קבלת האזהרה או לחילופין להתייצב לחקירת יכולת.

• במהלך פרק זמן זה יכול החייב לשלם את חובו או לחילופין להגיש בקשה לצו תשלומים. חייב אשר סבור כי פרע את חובו או קיימת לו כל טענה אחרת בגין החוב הנטען רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר.

• רק לאחר שחלפה התקופה הנקובה באזהרה והחייב לא פעל לסילוק החוב או העלה כל טענה אחרת השמורה לו ניתן להתחיל בהליכי גבייה נגדו.

הליכי גביה כנגד חייב כוללים סנקציות לא פשוטות ומצרים את צעדיו. בין ההגבלות שניתן להטיל על חייב אשר לא פעל לסילוק החוב הן: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה, עיקול על חשבון הבנק וכו'. אין ספק כי הליכי גבייה יעילים ידחקו בחייב לעמוד בהתחייבותו ולסלק את החוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל.

תפקידו של עורך דין הוצאה לפועל בגביית שיקים חוזרים וכיצד הוא מייעל את הליך גביית השיקים

צ'קים חוזרים הם עניין המלווה בלא מעט כאב ראש לבעל העסק. פתיחת תיק בהוצאה לפועל בגין גביית שיקים טעונה מילוי מסמכים רבים, חלקם משפטיים וחלקם דורשים את הכרת ההליך על בוריו. בקשה לביצוע שטר אשר תוגש ללשכת הוצאה לפועל כשהיא לוקה בחסר, תדחה על הסף ולא ניתן יהיה לפתוח בהליכי גבייה עד להשלמת החסר ותיקון המעוות.

עורך דין הוצאה לפועל תפקידו לפשט את ההליך ולפעול בשם הלקוח מראשית ההליך ועד לגביית החוב הלכה למעשה. עורך הדין הינו גורם הבקיא בשלבי ההליך ובמילוי המסמכים ובקלות יוכל לבצע פעולות שונות אשר ללקוח סביר להניח היו לוקחות ימים ארוכים. מעבר לכך, עורך דין שיקים חוזרים יוכל לסייע לכם בביצוע כל הפעולות המקדימות לפתיחת תיק בהוצאה לפועל כגון משלוח התראה לחייב טרם פתיחת התיק בהוצאה לפועל. יש לזכור כי ללא משלוח התראה לחייב טרם פתיחת התיק וצירוף תצהיר מוסר לא ניתן יהיה לפתוח את הבקשה בהוצאה לפועל.

מעורבותו של עורך דין בגביית שיקים מייעלת את ההליך גם במובן של הפעלת לחץ על החייב לפרוע את חובו בהקדם האפשרי. הידיעה כי הליך גביית השיקים מנוהל על ידי עורך דין, יש בה כדי להפעיל לחץ על החייב לסילוק החוב מתוך הבנה כי אם לא יעשה כן, יפעל עורך הדין בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו ויטיל עליו הגבלתו שונות אשר יכבידו על שגרת חייו ובני משפחתו.

כיצד על זוכה להתמודד עם טענת פרעתי של החייב בתיק שיקים חוזרים?

טענת פרעתי היא טענה נפוצה העולה לעיתים קרובות מצד חייבים בבקשות לביצוע שטר חוב. בטענה זו, מודה החייב כי אכן היה חייב כסף לזוכה אך הוא דאג לפרוע את החוב קודם לכן או להקטינו ומשכך דין הבקשה להידחות.

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם טענת פרעתי היא לבקש מרשם הוצאה לפועל להורות לחייב להמציא אישור בדבר פירעון החוב או הקטנתו. אישור כזה יכול להיות אסמכתא בנקאית בגין העברת כספים או כל מסמך המעיד כי החייב אכן העביר לזוכה כספים.

בהעדר אסמכתא כזו, טענת פרעתי של החייב הינה טענה בעלמא אשר אינה מבוססת דיו ועלולה להידחות על הסף. חשוב לשים לב לנסיבות שמעלה החייב במסגרת טענת פרעתי ובהתאם לכך לדרוש את האסמכתאות המתאימות המחזקות את גרסתו ותומכות בה.

מה תפקידו של עורך דין הוצאה לפועל כאשר מוגשת התנגדות לביצוע צ'קים חוזרים בתיק?

התנגדות לביצוע שיקים היא אחת מהאפשרויות העומדות לחייב במסגרת התמודדותו עם תיק הוצאה לפועל. התנגדות לביצוע השיקים יכולה להיות ממספר סיבות.

• החתימה על גבי השיק זויפה ואינה חתימתו של החייב.
• הזוכה פנה ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר בטרם דאג לספק את התמורה בגין השיק שנמסר לו.
• השיק נגנב ונמשך לא על ידי החייב.

קיימות טענות נוספות היכולות לשמש חייב בשלב ההתנגדות לביצוע שטר. היה והחייב יגיש את התנגדותו במסגרת 30 הימים הקובעים לו בחוק יעכב רשם הוצאה לפועל את ההליכים בתיק ויעבירו לערכאה המשפטית הרלוונטית לצורך דיון בהתנגדות.

בדיוק בנקודה חשובה זו, נכנס עורך הדין לתמונה ופועל לייצג הזוכה בהתנגדות שהוגשה לבקשתו. דיון בבית המשפט הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין וטעון הכרת החוק והפסיקה ויכולת לנהל תיק משפטי.
במסגרת הדיון שיתקיים בבית המשפט בעניין ההתנגדות שהוגשה, יחקור עורך הדין את החייב ויעמת אותו עם ממצאים הסותרים את גרסתו. לעורך דין הוצאה לפועל הכלים והיכולות לנהל חקירה אפקטיבית ולהוכיח כי טענותיו של החייב אינן נכונות ואינן מתיישבות עם המציאות.

כך למשל, אם יטען החייב כי חתימתו על גבי השיק זויפה יבקש עורך הדין מבית המשפט למנות ממוחה כתב יד אשר יבחן את טענת החייב וייתן חוות דעת בנושא. בקשה מסוג זה תפעיל לחץ על החייב לחזור בו מגרסתו שכן במידה ומומחה כתב היד יקבע כי החתימה אכן שלו יהיה עליו לשאת בהוצאות משפט כפולות ומכופלות.

חובותיו של עורך דין הוצאה לפועל בשעה שהוא מנהל תיק הוצאה לפועל הן כלפי הזוכה/הלקוח והן כלפי החייב ומדוע יש צורך לשכור את שירותיו של עורך דין הוצאה לפועל מנוסה לגביית שיקים חוזרים

ניהול תיק בהוצאה לפועל באופן טבעי מעורר אמוציות הן מצד הזוכה והן מצד הלקוח. מעבר לעובדה כי אדם פשוט מן הישוב חסר ניסיון בכל הנוגע לדיני הוצאה לפועל, הרי שגם ניסיון לנהל תיק שכזה לבד הוא בבחינת אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים.

עורך דין הוצאה לפועל הוא אדם נטרלי אשר בקיא ברזי החוק והפסקה הרלוונטיים ובידיו הכלים המתאמים לסייע לך לפרוע את החוב בלי לחצים וכאבי ראש. עורך הדין במסגרת תפקדו יפעל לסילוק החוב בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו תוך שמירה על כבודו של החייב ועמידה בכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.

עורך דין המייצג זוכה מחויב בראש ובראשונה לשמור על טובת הלקוח שלו ולפעול ביעילות ובמרץ למיצוי מלוא זכויותיו כחוק. ברוח דברים אלו ,יפעל עורך הדין לסילוק החוב ופירעון השיקים בין באמצעות ניהול מו"מ עם החייב או בא כוחו ובין בהטלת הגבלות על החייב באמצעות לשכת הוצאה לפועל.

היות ומדובר בהליך בירוקרטי מלווה במסמכים רבים שונים ומגוונים תפקידו של עורך הדין מקבל משמעות יתרה. סיוע של עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל יוכל לחסוך לכם זמן, כספים ואנרגיה עצומה בדרך לפירעון החוב שלכם.

מעבר להיכרות שלו עם שלבי ההליך והטפסים השונים, יוכל עורך הדין גם לבצע פעולות משפטיות שונות הכרוכות הן במישרין והן בעקיפין בטיפול בבקשה. כך למשל, יוכל לחתום עורך הדין על תצהירים אשר יש להגיש יחד עם הבקשה. כמו כן, ככל ותתקיים חקירת יכול של החייב בלשכת הוצאה לפועל, ניסיונו של עורך הדין בהכרח יביא לתוצאה טובה יותר בחקירה מאשר הזוכה אשר ככל הנראה אני מנוסה בהליכים מסוג אלו.

אין ספק כי לטיפול של עורך דין הוצאה לפועל בגביית שיקים ישנו יתרון עצום בהצלחת סיכויי התביעה ופירעון החוב במלואו.

מוגש מטעם שופן חברת עורכי דין
4
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully